Ofertix

Ofertix és un projecte que hem acompanyat des de que va néixer. Durant aquests anys de col·laboració ens hem responsabilitzat de l’evolució i operació de la plataforma que gestiona aquest portal de vendes privades. En aquest cas es tracta d’un projecte construït sobre una plataforma LAMP i Memcached distribuïda en diversos servidors. Aquest projecte presenta diversos reptes per LAIGU, com ara la gestió de les llistes de socis als que s’envia correu, o bé el dimensionament i manteniment de la plataforma per absorbir les visites que es concentren en poques hores per a accedir als productes que s’acaben de posar a disposició dels clients.
Sempre amb estreta col·laboració amb els responsables de l’empresa hem respost a les seves necessitats i ens hem responsabilitzat de la seva evolució. Actualment Ofertix és un portal amb més de 1.5 Milions de usuaris inscrits, 2 Milions de planes vistes al mes i envia uns 25 milions de correus al mes.
Podeu trobar ofertix a:

http://www.ofertix.com