Èxits

LAIGU Serveis d’enginyeria ha desenvolupat diversos productes durant la seva existència. Tots ells es caracteritzen per tenir una llarga vida i una constant evolució. Sempre hem treballat per a excel·lir en dos aspectes:

  • Tenir uns projectes ben estructurats i emprar bones tècniques des del punt de vista de l’enginyeria del programari
  • Aconseguir els objectius plantejats per el client i per el mercat al que ens dirigim

Es per això que hem desenvolupat productes que estan en contínua evolució millorant-se versió a versió i aproximant-se o seguint el que el mercat necessita.

Com a exemple exposem alguns dels nostres projectess / productes destacats.

AtlasWeb és el més veterà dels productes desenvolupats per LAIGU. El seu camí s’inicia cap a l’any 1999 quan comencem a desenvolupar aquesta aplicació destinada al control de les agències de viatges receptives. Actualment AtlasWeb és una aplicació realitzada en PHP i funciona sobre una plataforma LAMP i és emprada per forces de les principals agències de viatge receptives e la costa del Maresme i Brava. Hem aconseguit realitzar un… Continue reading

Ofertix és un projecte que hem acompanyat des de que va néixer. Durant aquests anys de col·laboració ens hem responsabilitzat de l’evolució i operació de la plataforma que gestiona aquest portal de vendes privades. En aquest cas es tracta d’un projecte construït sobre una plataforma LAMP i Memcached distribuïda en diversos servidors. Aquest projecte presenta diversos reptes per LAIGU, com ara la gestió de les llistes de… Continue reading

logo
Grupo EPELSA és una empresa líder en els sistemes de pesatge i gestió de productes a nivell industrial i en comerços. Els seus productes inclouen balances, etiquetadores, balances industrials, sistemes dedicats i tot allò que estigui relacionat amb el pes.
La col·laboració de LAIGU i EPELSA parteix de la necessitat que té l’empresa d’adquirir know-How en la producció de… Continue reading

en:Hora neix de la voluntat de crear productes de programari de LAIGU Serveis d’enginyeria. Unint els coneixements de LAIGU sobre el desenvolupament de programari i l’experiència de INTUATE en el camp de la biometria creem la gama de productes en:HORA. L’objectiu d’en:HORA és proveïr de solucions tant COTS com adaptades especialment per als nostres clients que tinguin necessitats de control de presència i accés biomètric. Hem desenvolupat una… Continue reading