Programació .NET

mono_logo3_NET_logoAlguns dels nostres projectes tenen components o bé son implementats en .Net de Microsoft o bé fent servir Mono. Hem desenvolupat diversos productes complerts elaborant instaladors (NSIS i MSI), dimonis de Windows, WPF, WCF i aplicacions en Mono per a GNU/Linux.