Linux embedded

embedded_linuxHem realitzat diversos projectes per a equips encastats en GNU/Linux tant en arquitectura ARM (Xscale) com x86. Som experts en la programació de sistemes a baix nivell, elaboració de distribucions a mida i el desenvolupament d’interfícies Gràfiques d’usuari que permeten tenir un equip complert a partir dels nostres serveis.