Serveis

Com a resultat del principal objectiu de LAIGU, que és l’execució de projects informàtics, se’n deriven un conjunt de serveis. Aquests serveis s’alimenten de l’experiència adquirida durant l’exercici de la nostra feina i sempre son oferts pel equip d’enginyers de LAIGU aportant la seva experiència i saber fer.

rhinoceros3d-logoLa nostra empresa té una dilatada experiència creant plugins per a Rhinoceros. Em creat eines que faciliten l’ús de Rhinoceros a l’usuari final tant fent servir les diverses posibilitats que ofereix Rhinoceros.

WebL’entorn LAMP és la nostra eina de treball més habitual. Som especialistes en el desenvolupament d’aplicacions complexes en PHP, Javascript, AJAX, SOAP.

lapices_colorHem realitzat i preparat cursos per a diverses empreses i universitats. Normalment emprem el nostre propi material que o bé elaborem o bé reaprofitem d’altres edicions del curs. Sempre acompanyem les sessions amb exercicis pràctics o relats extrets d’experiències en casos reals.
Els continguts d’aquests cursos es poden descarregar en l’àrea de descàrregueslapices_colorWe have prepared and conducted courses for various companies and universities. Always accompany the sessions with practical exercises and stories drawn from our experience in real cases.
The contents of these courses can be downloaded in our download area. Continue reading

mono_logo3_NET_logoAlguns dels nostres projectes tenen components o bé son implementats en .Net de Microsoft o bé fent servir Mono. Hem desenvolupat diversos productes complerts elaborant instaladors (NSIS i MSI), dimonis de Windows, WPF, WCF i aplicacions en Mono per a GNU/Linux.

embedded_linuxHem realitzat diversos projectes per a equips encastats en GNU/Linux tant en arquitectura ARM (Xscale) com x86. Som experts en la programació de sistemes a baix nivell, elaboració de distribucions a mida i el desenvolupament d’interfícies Gràfiques d’usuari que permeten tenir un equip complert a partir dels nostres serveis.