Plugin Symfony: laiguExtGridPlugin

laiguExtGridPlugin és un plugin per a Symfony que proporciona una manera fàcil d’integrar Ext JS Grid.

ExtJS Grid enviarà les peticions de dades mitjançant ExtJS store JSON de forma transparent. laiguExtGridPlugin proporciona una forma fàcil de connectar el nostre model de dades amb el grid.

A més totes les dades mostrades es poden imprimir o exportar a CVS, Excel i PDF.

Característiques

  • Peticions Ajax JSON.
  • Paginació remota.
  • Ordenació remota.
  • Suport per Doctrine.
  • Suport per Propel.
  • Funció per a imprimir l’informe.
  • Exportació en format CVS.
  • Exportació en format Excel. (si la llibreria phpExcelestà instal·lada)
  • Exportació en format PDF. (si el plugin sfDomPDFPlugin està instal·lat

Demo

Clica aquí per visitar la demo

Vista prèvia

laiguExtGridPlugin_test1

Descàrrega

Plugin

laiguExtGridPlugin-0.3.0.tar.gz (1346)

Projecte demo

test_laiguExtGridPluginDoctrine-0.3.0.tar.gz (1487)
test_laiguExtGridPluginPropel-0.3.0.tar.gz (1101)