Plugin Symfony: laiguCollisionFormDoctrinePlugin

El plugin laiguCollisionFormDoctrine ofereix una forma senzilla per afegir la detecció de colisions quan dues o més persones estan editant la mateixa informació. El nostre plugin afegeix aquesta característica a tots els teus formularis en un sol pas.

Descàrregues

Plugin

laiguCollisionFormDoctrinePlugin-1.0.2.tar.gz (974)