Plugin Symfony: laiguAdminThemePlugin

laiguAdminThemePlugin és un plugin per a Symfony que ofereix un nou tema pel generador de backoffice basat en peticions AJAX fent ús de la llibrería javascript ExtJs. A més es pot utilitzar laiguAdminThemePlugin per crear relacions master-detall.

Demo

Clica aquí per visitar la demo

Vista prèvia

Descàrrega

Plugin

laiguAdminThemePlugin-0.5.7.tar.gz (1203)

Projecte demo

test_laiguAdminThemePlugin-0.5.5.tar.gz (1482)