Plugins Symfony

LAIGU ofereix a tothom quí ho vulgui la posiblitat de descarregar-se i fer ús dels plugins per Symfony que ha desenvolupat per als seus projectes.

  • laiguExtGridPlugin: Facilita la integració dels grids del framework javascript Ext JS 3.1 amb el model de dades del projecte fent ús de JSON.
    laiguExtGridPlugin_test1_small

laiguExtGridPlugin és un plugin per a Symfony que proporciona una manera fàcil d’integrar Ext JS Grid.

ExtJS Grid enviarà les peticions de dades mitjançant ExtJS store JSON de forma transparent. laiguExtGridPlugin proporciona una forma fàcil de connectar el nostre model de dades amb el grid.

A més totes les dades mostrades es poden imprimir o exportar a CVS, Excel i PDF.

Característiques

  • Peticions Ajax JSON.

El plugin laiguCollisionFormDoctrine ofereix una forma senzilla per afegir la detecció de colisions quan dues o més persones estan editant la mateixa informació. El nostre plugin afegeix aquesta característica a tots els teus formularis en un sol pas.

Descàrregues

Plugin

laiguCollisionFormDoctrinePlugin-1.0.2.tar.gz (975)
El plugin laiguCollisionFormDoctrine ofrece una forma sencilla para añadir la detección de colisiones cuando dos o más personas estan editando la misma información. Nuestro plugin añade esta… Continue reading

laiguAdminThemePlugin és un plugin per a Symfony que ofereix un nou tema pel generador de backoffice basat en peticions AJAX fent ús de la llibrería javascript ExtJs. A més es pot utilitzar laiguAdminThemePlugin per crear relacions master-detall.

Demo

Clica aquí per visitar la demo

Vista prèvia

Descàrrega

Plugin

laiguAdminThemePlugin-0.5.7.tar.gz (1203)

Projecte demo

test_laiguAdminThemePlugin-0.5.5.tar.gz (1482)laiguAdminThemePlugin es un plugin… Continue reading

laiguPHPLoggerPlugin ofereix un sistema per capturar els errors i excepcions PHP i les envia al sistema de logs de Symfony.

Descàrregues

Plugin

laiguPHPLoggerPlugin-1.0.0.tar.gz (908)laiguPHPLoggerPlugin ofrece un sistema para capturar los errores y excepciones PHP y las envía al sistema de logs de Symfony.

Descargas

Plugin

laiguPHPLoggerPlugin-1.0.0.tar.gz (908)laiguPHPLoggerPlugin provides a system to handle PHP errors and excepcions and send them to Symfony log system.

Downloads

Plugin

laiguPHPLoggerPlugin-1.0.0.tar.gz (908)

laiguFeyaSoftCalendarPlugin és un plugin que ofereix una forma fàcil d’integrar el FeyaSoft Calendar a Symfony.

Demo

Clica aquí per visitar la demo

Vista prèvia

Descàrrega

Plugin

laiguFeyaSoftCalendarPlugin-0.0.1.tar.gz (1053)

Projecte demo

test_laiguFeyaSoftCalendarPlugin-0.1.tar.gz (1205)laiguFeyaSoftCalendarPlugin es un plugin que ofrece una forma fácil de integrar FeyaSoft Calendar a Symfony.

Demo

Clica aquí para visitar