Curs programació Web

Us oferim el material que hem produït o ens han cedit per a la formació de programadors en la plataforma LAMP. Aquí trobareu els links a les diapositives utilitzades durant el curs:

HTML + CSS
Curso HTML + CSS (5515)
CSS
PHP
Curso PHP (3495)
180px-PHP-logo.svg
MySQL
Conceptos de MySQL (4515)
Configuración básica MySQL (6072)
Lenguaje SQL (2416)
Acceso a MySQL desde PHP (1866)
mysql_logo
Pautes de disseny
Pautas diseño proyectos web (6434)
papel-clip-boli