Servicios

Como resultado del principal objetivo de LAIGU, que es la ejecución de proyectos informáticos, se derivan un conjunto de servicios. Estos servicios se alimentan de la experiencia adquirida durante el ejercicio de nuestro trabajo y siempre son ofrecidos por el equipo de ingenieros de LAIGU aportando su experiencia y saber hacer.

rhinoceros3d-logoLa nostra empresa té una dilatada experiència creant plugins per a Rhinoceros. Em creat eines que faciliten l’ús de Rhinoceros a l’usuari final tant fent servir les diverses posibilitats que ofereix Rhinoceros.

WebL’entorn LAMP és la nostra eina de treball més habitual. Som especialistes en el desenvolupament d’aplicacions complexes en PHP, Javascript, AJAX, SOAP.

lapices_colorWe have prepared and conducted courses for various companies and universities. Always accompany the sessions with practical exercises and stories drawn from our experience in real cases.
The contents of these courses can be downloaded in our download area. Continue reading

embedded_linuxHem realitzat diversos projectes per a equips encastats en GNU/Linux tant en arquitectura ARM (Xscale) com x86. Som experts en la programació de sistemes a baix nivell, elaboració de distribucions a mida i el desenvolupament d’interfícies Gràfiques d’usuari que permeten tenir un equip complert a partir dels nostres serveis.